Giới thiệu về động tiêu
Đầy đủ thông tin về tiêu (nhạc cụ): cách chơi, cấu tạo, các nốt nhạc và các loại tiêu trúc. Giới thiệu về Tiêu Tiếng Trung quốc gọi là dongxiao hoặc xiao. Tiếng Anh không có tên gọi chính xác nhưng thường gọi là vertical dongxiao flute . Tiêu du nhập vào Việt nam đã hàng ngàn năm. Tiêu… (0 comment)