Giới thiệu về động tiêu
Đầy đủ thông tin về tiêu (nhạc cụ): cách chơi, cấu tạo, các nốt nhạc và các loại tiêu trúc. Giới thiệu về Tiêu Tiếng Trung quốc gọi là dongxiao hoặc xiao. Tiếng Anh không có tên gọi chính xác nhưng thường gọi là vertical dongxiao flute . Tiêu du nhập vào Việt nam đã hàng ngàn năm. Tiêu… (0 comment)

Hướng dẫn cách thổi tiêu cơ bản
Hướng dẫn tự học thổi tiêu – cách thổi tiêu cơ bản đến nâng cao. Bài viết hướng dẫn thổi tiêu chi tiết nhất! Các bước đầu tiên và cơ bản để học thổi tiêu. Bước 1:  Tập cầm tiêu và tìm hiểu thế bấm và thang âm trên tiêu. Hệ tiêu bát khổng 6-1-1-,… (1 comment)

Hot <span>News</span>